Geld lenen

Hoe werkt dat nou eigenlijk?

Je krijgt niet zomaar een lening

Het is niet vanzelfsprekend dat een aanvraag van een lening ook gehonoreerd wordt. Integendeel. Kredietverstrekkers doen altijd een kredietcheck bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Zij kunnen kredietverstrekkers inzicht geven in je betaalgedrag. Aan de hand van die gegevens beslist een kredietverstrekker of je al dan niet een lening krijgt.

Een lening met BKR-registratie

Veel mensen denken dat als je geregistreerd staat bij het BKR in Tiel het onmogelijk is om een lening los te weken. Niets is echter minder waar. Bij het BKR staat elf miljoen mensen geregistreerd. Betaal je altijd op tijd, dan werkt een registratie in je voordeel. De kredietverstrekker ziet dat en bied je op basis van je betaalgedrag een lening aan. Je kunt dus wel degelijk een lening krijgen als je een BKR-registratie hebt. Het BKR krijgt van kredietverstrekkers doorgegeven als je voor tenminste 250 euro leent en als het krediet langer loopt dan een maand. Zakelijk krediet waarvoor je persoonlijke verantwoordelijkheid draagt wordt eveneens doorgegeven, nu vanaf een bedrag van 1000 euro.

Studieschuld en leningen van familie staan niet geregistreerd

 Juist om die looptijd van een maand en het bedrag van 250 euro was er lang sprake van flitskredieten die je zonder BKR-check af kon sluiten. Dergelijke kredieten met vaak torenhoge rentes zijn ondertussen aan banden gelegd. Kredietverstrekkers brengen het BKR op de hoogte als je achterloopt met je betalingen maar ook als je een betalingsachterstand hebt ingelopen. In Tiel krijgt men ook bericht als de lening is opgeëist. Een studieschuld en leningen van vrienden of familie zijn in Tiel niet bekend.

Hypotheek wordt niet doorgegeven

Ook de hypotheek voor een eigen huis wordt niet doorgegeven, mits er betalingsachterstanden ontstaan. Dan is het BKR wel weer op de hoogte. Je kunt er vanuit gaan dat als je rood kunt staan op de bank dit bekend is bij het BKR, net als dat je de mogelijkheid om de creditcard gespreid te kunnen betalen. Ook als je een doorlopend krediet hebt of een persoonlijke lening hebt afgesloten is dat bekend. Dit geldt ook voor zaken als private lease, uitgestelde betalingen, een telefoonabonnement inclusief toestel en zakelijk krediet.

Puur om inzicht te bieden

Als je schulden overhoudt aan de verkoop van je huis dan is men in Tiel op de hoogte, net als wanneer er sprake is van een saneringskrediet. Betaalachterstanden staan ook al geregistreerd bij het BKR. Een registratie verdwijnt niet meteen als je een betalingsachterstand hebt ingelopen. Integendeel, want een registratie blijft tenminste vijf jaar staan. Het BKR is er, zoals veel mensen denken, niet om dwars te zitten om of te pesten, maar puur om kredietverstrekkers inzicht te geven.

Wat past er bij jou?

Doorlopend krediet of toch een persoonlijke lening?